Ученик на поп Грую и Петър Бонев от Перущица. Учител и черковен певец в родното си село (1866). През пролетта на 1876 е избран за председател на основания от Г. Бенковски местен революционен комитет. Активен участник в подготовката на Априлското въстание (1876). Представител на събранието в Оборище. По време на въстанието се сражава в Панагюрище. След разгрома на Априлското въстание е заловен от турците, но успява да избяга. Дълго време се укрива. След Освобождението (1878) се премества в Пазарджик и работи като учител. Автор на спомени.