Сашо Настев е роден на 28 декември 1900 г. в Асеновград.

Иван Сестримски е роден на 7 септември 1916 г. в с. Долна баня, Софийско.

Богдан Овесянин е роден в гр. Панагюрище на 11 октомври 1908 г. в семейството на учителите Ташена и Кръстьо Натови.

Никола Фурнаджиев е роден на 27 май 1903 г. в Пазарджик.

Теодор Траянов е роден на 12 февруари 1882 г. в Пазарджик в семейството на Васил и Елена Траянови - и двамата родом от гр. Велес.

Иван Костурков е роден в гр. Панагюрище през 1883 г.

Костадин Попов е роден на 3 юни 1923 г. в е. Сестримо, Пазарджишко.

 Райко Алексиеве роден на 7 март 1893 г. в Пазарджик.

Стоян Бакърджиев е роден на 9 март 1929 г. в Пазарджик. Завършва средно образование през 1946 г. в родния си град.

Димитър Бояджиев  е роден на 18 май 1880 г. в Пазарджик.

Георги Методиев е роден на 20 август 1920 г. в Пазарджик.

 Борис Кърджиеве роден на 10 март 1921 г. в Пазарджик.