Никола Стаматов Стоименов (Чизмиджийски,Чешмеджийски) (1853, Пазарджик - 1918) - участник в национално освободителното движение, обществен деец.

Георги Димитров Мавров (1852, Солун - 7.10.1921, Пазарджик) - деец на национално-освободителното движение.

Димитър Костадинов Кифиотис (1847, Атина, Гърция-1928)-лекар.

Атанас Комитата (1850, Карабунар, Пазарджишко - 17.Х. 1923, Пазар¬джик).

Брайко Лулчев Механджийски (1852, Тополи дол - 1911, Пазарджик) - деец на национално-революционното движение.

 

Никола Димитров Ръжанков(1840, с. Калугерово, Пазарджишко -1875, с. Баня, Панагюрско) 

Георги Константинов Таев (1849, Пазар¬джик - 24.11.1920, Пазарджик) - поборник.


Антон Иванов (X.1851, Пазарджик - 4.1.1923, Тополовград) - деец на национално-освободителното движение.

 Стоян Ангелов (Стоян Пазарджиклията) (1845, Пазарджик - 1876) 

 

Никола Иванов Чунчев (20. ХП.1888, Пазарджик - 19.IX.1916, село Амузача, Добричко) - офицер, майор.

Тодор Добрев  Киров(неизв.) - опълченец, учител от Бесарабия.

Георги Николов Консулов (1840, Пазарджик -20.111.1902,)