Петър Кендеров е роден на 4 април 1943 г. е Пазарджик. Завършва Механо-математическия факултет на Московския държавен университет „Михаил Ломоносов".

Георги Герасимов е български художник.

Сотир Василев СОТИРОВ (28. Х.1922, Пазарджик 9.III.1995, С.) - художник.

 

 

Български скулптор, известен с монументалната си пластика, и общественик, депутат в Осмото и Деветото Народно събрание в периода 1982-1990 година.

Маестро Георги Атанасов е български композитор и диригент, представител на първото поколение български композитори и основател на българското оперно изкуство.

Борис Пожаров е известен в миналото актьор,един от пионерите в българския театър.

 

Станислав Доспевски е роден е на 3 декември 1823 година в град Самоков.

 

Веселин Димитров Хаджиниколов (4.V.1917, Пазарджик - 30.V. 2003, С.) - историк, етнограф, академик.

Атанас Николов Чолаков е роден на 15 май 1946 г. в гр. Батак.

 

Димитър Каменов е роден на 23.07.1914 година в село Старевци-плевенско.


Иво Стайков Русев (7. VIII. 1943, Казанлък) - артист обществен деец.