Христина Димитрова Сотирова (22.IX.1898, Пазарджик - 1985) - актриса.

 

Рано остава без родители. Завършва Девиче¬ската гимназия в Пазарджик (1917), работи като учи¬телка в с .Дебръщица (1918), сключ¬ва брак с художника карикатурист Васил Сотиров Сотиров (1919). Включва се в състава на любителския театър при читалище „Виделина " в Пазарджик. С Министерско постановление (№1001) от 1956 по¬лучава званието „актриса". Изпъл¬нява над 40 роли в стотици поста¬новки: „Чест", „Свекърва", „Големанов". Дебютира във филма „Баш Майстора" (1975), изпълнява роли във филмите: „Трини" (Германия, 1976), „Селцето", „Бой последен", „Огледалото", „Отражения", „Певецът" и др. Участва като хористка и солистка в музикалното д-во „Родопска песен" и в оперетното д-во „Маестро Георги Атанасов". Наградена със златна значка „Дъбови листа".