Сотир Стефанов Сотиров (20.IX.1899, Пазарджик - 23.IV.1997) индустриалец.

 

Провъзгласен е за майстор по обущарските занаяти след
явяване на изпит пред Пловдивската търговско-индустриална камара майсторско свидетелство №1150 от 9 септ. 1919. През 1921 съвместно с брат си Георги Сотиров създават ра¬ботилница с два магазина за произ¬водство и търговия с обувни артику¬ли. Регистрират първия патент в страната за производство на сандали с пресована каучукова подметка, об¬шита с лицеви кожи, и поставят началото на индустриално-производствена дейност (1927). Учредяват Събира¬телно дружество „Гума" - гр. Па¬зарджик (1927). Г. Сотиров напуска дружеството (1934), а Събирателно дружество „Гума" се преименува на „Гума — Братя Сотирови" - гр. Пазарджик и в него влиза Ангел Сотиров. През 1936 се създава Памукопредачна фа¬брика. На терен от 50 дка дружество по-строява първата в България Конопопредачна фабрика (1940), създават фабрика за сушене на зеленчуци. Сотир и Ангел Сотирови регистрират (1940) едно от първите в страната с изцяло българско участие Акционерно дружество „Братя Сотирови" -дружество за индустрия и търговия.