Сотир Стефанов Сотиров (20.IX.1899, Пазарджик - 23.IV.1997) индустриалец.

 

(К. Г. Стоянов) е роден на 11 август!882 г. в Пазарджик. Завършва военно училище в София.

 

Илия Минев е роден на 5 декември 1917 година в Саранбей (днес гр. Септември) в заможно, земевладелско семейство.

 

 

Илион Петков Стамболиев - учител, читалищен деятел, дарител.

 

 

 Александър Стамболийски е роден на 1 март 1879 г. в с. Славовица, Пазарджишко.


Иван Батаклиев е роден на 24 януари 1891 г. в гр. Пазарджик в семейство, произхождащо от Батак.

 

Стоимен   Борисов Дъбов (5.V. 1925, с. Мало Конаре- 26.VII 2010, София) - лекар, офталмолог,

проф. Завършва с отличие основно образование в родното си село и средно в Мъжката гимназия в Пазарджик.

 

Ангел Разпопов е роден в село Ветрен още по времето на турското робство.

 

Константин Величков е роден в Татар Пазарджик през 1855 година в занаятчийско семейство.

 

 

Дионисий Агатонийски е роден около 1730 г. в с. Меликадъново (дн. Драгор), Пазарджишко.

 

Ованес Съваджян (1844-1906)
Роден е през 1844г. в Одрин в емигрантско семейство.

Стефан Захариев / 1810 г. ,Пазарджик - 13.04. 1871г., Пазарджик /